HAAK Application Form

Sayın Başvurucu

CBJ Derneği olarak oluşturmuş olduğumuz Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu (HAAK)’a yapacağınız başvuru, hukuksuzlukları duyurma, buna sebebiyet verenleri ve sorumluluklarını tespit etme, raporlama, istatistiklerini hazırlama ve bunlarla mücadele açısından çok önemli.

Temel hak ve özgürlükleri savunma, bunlara yönelen tehditleri önleme ve zararları giderme adına yapacağınız başvuru için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Başvurunuzun sağlıklı, hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirebilmesi açısından başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve gerekli belgelerinin forma eklenmesi önem arz ediyor.

Ayrıca aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanız çalışmanın hızlı ve etkin yürütülmesine yardımcı olacaktır:

 • Sayfanın alt bölümlerinde yer alan ilgili başvuru formunun soruşturma ve yargılama dosyasında yer alan bilgiler doğrultusunda doldurulmasını,
 • Forma eklenmesi gereken kimi belgelerin temin edilmesinin güç olması halinde; elinizde bulunan veya ulaşabileceğiniz savcılık, hakimlik veya mahkeme kararlarının gönderilmesine özen gösterilmesi,
 • Formun doldurulmasının teknik olanaklardan kaynaklı olarak mümkün olmadığı durumlarda, asgari  aşağıda talep edilen kararların gönderilmesi,
 • İncelenmesini istediğiniz karar TUTUKLAMA sürecine ilişkin ise (tümünü veya ulaşabildiklerinizi)
 • Savcı tarafından hazırlanan tutuklama talep yazısını
 • İlk tutuklama kararına ilişkin Sulh Ceza Hakimlik kararını,
 • Tutuklama kararına karşı yapılan itirazlar sonucunda verilen Sulh Ceza Hakimlik kararlarını,
 • Tutuklama yargılama aşamasında devam etmiş ise, yargılamayı yapan ağır ceza mahkemesi veya asliye ceza mahkemesi ya da diğer yargı birimlerinin tutuklamanın devamına ilişkin verdikleri ara kararlarını,
 • Yargılama aşamasında tutuklamanın devamına dair verilen kararlara ilişkin yapılan itirazlar sonucunda verilen kararları,
 • Eğer yargılama sonrasında verilen mahkumiyet kararı ile birlikte tutukluluk devamına karar verilmişse bu karar ile birlikte, bu karara yapılan itirazın reddine dair kararı,
 • İncelenmesini istediğiniz YARGILAMA SÜRECİNE ve MAHKÛMİYET kararına ilişkin bir karar ise; (tümünü veya ulaşabildiklerinizi)
  • Hazırlanan iddianameyi,
  • Yargılama aşamasına ara duruşma tutanaklarını,
  • Yargılama sonrasında verilen mahkumiyet kararını,
  • İstinaf yoluna başvurulmuşsa ve karar verilmişse Bölge Adliye Mahkemesi Kararını,
  • Temyiz yoluna başvurulmuşsa ve karar verilmişse Yargıtay kararını,
 • İncelenmesini istediğiniz karar İDARİ YARGI BİRİMLERİ TARAFINDAN verilen bir karara ilişkin ise; (tümünü veya ulaşabildiklerinizi)
  • İptali istenen idari işlem ve kararı,
  • İlk derece İdare Mahkemesi kararını,
  • İstinaf yoluna başvurulmuşsa Bölge İdare Mahkemesi Kararını,
  • Temyiz yoluna başvurulmuşsa ve karar verilmişse Danıştay kararını göndermenizi,
 • İncelenmesini istediğiniz karar el koyma, arama, iletişimin tespiti ve benzeri belirli bir güvenlik tedbirine ilişkin bir HAKİMLİK veya MAHKEME kararı ise (tümünü veya ulaşabildiklerinizi)
  • Bu kararın alınmasını talep eden savcılık veya ilgili birim talep yazısını,
  • Kararı veren Sulh Ceza Hakimliği veya Ağır Ceza Mahkemesi kararını,
  • Karara karşı itiraz yoluna başvurulmuşsa itiraz neticesinde verilen hakimlik veya mahkeme kararını göndermenizi,
 • İncelenmesini istediğiniz karar ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN BİREYSEL BAŞVURU RED KARARI ise,
  • AYM tarafından verilen red kararını,
  • Karara konu edilen hak ihlaline ilişkin işlem ve kararları,
  • Eğer varsa AYM Bireysel Başvuru Formu’nu göndermenizi

rica ediyoruz.

Bizimle paylaştığınız tüm bilgi ve belgelerin, sizin rızanız ve bilginiz dışında Derneğimiz Yönetim Kurulu ve HAAK Çalışma Grubu dışında hiçbir kişi ve kurumla paylaşılmayacağını, bu verilerin Derneğimiz Yönetim Kurulu nezdinde muhafaza edileceğini; vereceğimiz kararda ve sonrasında yapacağımız açıklamalarda kişisel bilgilerinizi rızanız dışında kullanmayacağımızı, yapacağımız açıklamalar ve vereceğimiz karar neticesinde sizin veya sizinle bağlantılı üçüncü kişilerin zarar görme ihtimalinin bildirilmesi üzerine açıklama ve belgelerimizin kısmen veya tamamen değiştirilebileceğini ve yayından kaldırılacağını, tüm bilgilerinizin AB kişisel verileri güvenliğini koruma mevzuatı gereklerine uygun güvenlik kriterlerini sağlayan bilgisayar, bulut vb. dijital ortamlarda saklanacağını bilmenizi isteriz.

Aşağıda yer alan başvurunuza ilişkin formu doldurduktan sonra, ilgili evraklarla birlikte haak@crossborderjurists.org adresine mail göndermeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla