Üyelik çağrısı

Üyelik çağrısı

  • Duyurular
  • Ekim 10, 2021
  • 3 Dakika Okuma Süresi

Bugün dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insan zorba iktidarların kontrolü altındaki yargı sistemi ve mensupları eliyle temel haklarından mahrum bırakılmakta ve zulme uğramaktadır.

Yüzbinlerce insan hükümetlerce kendilerine dayatılan resmi söylemi inkâr ettikleri, din, vicdan ve ifade hürriyetlerini kullandıkları için demir parmaklıklar arkasına konulmuştur.

Yaşanan bu hukuk dışılıklara karşı çıkılması, sorumlularının tespiti ve kayda alınması, dünya kamuoyunun dikkatinin hukuksuzluklara ve mağduriyetlere yöneltilmesi ve gerektiğinde harekete geçirilmesi, vicdan sahibi her hukukçunun mesleki ve insani sorumluluğu haline gelmiştir.

Temel hak ve özgürlükleri hedef alan müdahalelere yönelik mücadeleye sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri ile katkı sunmak amacıyla,  Türkiye`de hâkim olan hukuk dışı ortama hem tanıklık etmiş ve hem de bu sürecin mağduru olmuş hukukçular, insanî, meslekî ve vicdanî sorumluluklarının gereği olarak bir “İnisiyatif” başlattı.

İnsan hakları mücadelesi temelinde, birkaç hukukçunun gönüllü gayretleriyle yola koyulan, kendilerini “CrossBorderJurists (Sınır Aşan Hukukçular)” olarak tanımlayan bu İnisiyatif birlikte mücadele edememe zihni sınırını kaldırmayı, temel insan hakları ve mağdur ortak noktasından hareketle hukuksuzluklara karşı tüm gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içerisinde mücadele etmeyi kendisine bir ilke olarak belirlemiştir.

Elbette uzun yıllardır insan hakları mücadelesi yapan tüm sivil toplum örgütleriyle yakın bir işbirliği çabasında bulunurken, bu örgütlerin uzun yıllara dayanan tecrübe, birikim ve kazanımlarından yararlanmak temel ilkelerimizden olacaktır.

Bu bilinçle, CrossBorderJurists (Sınır Aşan Hukukçular) İnisiyatifi hukuk dünyası ve insan hakları alanında faaliyet gösteren her millet ve düşünceden ulusal ve uluslararası tüzel kişiler ile gerçek kişileri bu mütevazı ancak kararlı medeni hukuk mücadelesinin paydaşı olmaya davet etmektedir.

CrossBorderJurists

İlgili Gönderiler

HAAK BAŞVURUCU (61) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (61) KARARI

Kamu görevlisi olan Başvurucu, öğretmenlik mesleğinden ihracı sonrasında haksız olarak tutuklandığını belirterek, tutuklama kararlarında imzası bulunan hakim ve savcıların hukuki sorumluluklarının…
HAAK BAŞVURUCU (60) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (60) KARARI

Öğretmen olan Başvurucu, hukuksuz olarak tutuklandığını belirterek, tutukluluk ile ilgili kararlarını ve bu kararlarda imzası bulunan hakim ve/ya savcıların sorumluluklarının değerlendirilmesini…
HAAK BAŞVURUCU (59) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (59) KARARI

Kamu görevlisi olan başvurucu, hukuksuz olarak tutuklandığı iddiası ile yaptığı başvuru sonrasında, sunduğu belgeler incelenmiş, hukuksuz karar verdikleri tespit edilen yargı…