HAAK Duyurusu

HAAK Duyurusu

CROSSBORDERJURISTS DERNEĞİ HUKUKSUZLUKLARI ARAŞTIRMA VE ANALİZ KURULU’NUN (HAAK) KURULUŞU VE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞINA DAİR DUYURU

HUKUKSUZLUKLARI ARAŞTIRMA VE ANALİZ KURULU
(H A A K)

CrossBorderJurists Derneği kurulduğu günden buyana hukuksuzlukları duyurma, bunları raporlama, hukuka aykırı fiillerin faillerini belirleme ve bunlarla mücadele konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye’de son yıllarda soykırım, işkence, kötü muamele, zorla kaybettirme, cinsel saldırı vb. gibi suçlar sistemli ve organize şekilde işlenmekte failleri tespit edilip cezalandırılmamaktadır. Bu durum Derneğimiz gibi, uluslararası insan hakları örgütleri ile saygın hukukçular tarafından da bir bütün halinde insanlığa karşı suç olarak kabul edilmektedir.

Uzman hukukçulardan müteşekkil Derneğimizin amaçlarından birisi de insanlığa karşı suç oluşturan eylemlerin doğrudan veya dolaylı faillerini belirleme ve bunları kamuoyu ile paylaşarak hukuksuzluklara dikkat çekme ve failler üzerinde baskı oluşturarak hukuka uygun davranmalarına katkı sağlamaktır.

Bu eylemlerinin asıl failleri arasında halen görevde olan hâkim, savcı veya avukat ya da akademisyen olarak görev yapan hukukçuların yer aldığını üzüntüyle gözlemliyoruz. Hukukun bir nevi perde ve meşrulaştırıcı aparat olarak kullanılması nedeniyle sistematik, yoğun ve organize şekilde işlenen ağır insanlık suçları ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından kolaylıkla farkedilememekte ve vehâmetleriyle orantılı bir tepki gösterilememektedir.

Derneğimize mail ya da mesaj yoluyla ulaşan, ya da üyelerimizle doğrudan temas kuran mağdurlar, hâkim ve savcıların bağımsız ve tarafsızlıklarını hiçe sayarak temel hak ve özgürlüklerini gasp ettiklerini, savunma haklarını ve masumiyet karinelerini hiçe saydıklarını, işlemedikleri suçlar nedeniyle hukuka aykırı elde edilen verileri delil olarak kullanmak suretiyle özgürlüklerinin kısıtlandığını, malvarlıklarına el konulduğunu, ağır yaptırımlara maruz bırakıldıklarını belirtmişlerdir. Mağdurlar; bu hukuksuzluklara imza atan hâkim ve savcıların disiplin, hukuki ve cezai sorumluluklarının ne olduğunu öğrenmek istemiş ve bu konuda Derneğimizden görüş talebinde bulunmuşlardır.

Bu talepler doğrultusunda Derneğimiz bünyesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla teşekkül edecek “Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu” (HAAK) oluşturulmuştur.

HAAK’ın temel kuruluş amacı mağdurlardan gelen talepler doğrultusunda, mağduriyetlere sebebiyet veren hâkim, savcı ve mahkeme kararlarını ulusal ve uluslararası hukuk ilke ve içtihatları çerçevesinde analiz etmek, kararlarda tespit edilen hukuka aykırılıklar çerçevesinde bu kararlarda imzası bulunan yargı mensuplarının muhtemel cezaî, tazminî ve disiplin sorumluluklarını tespit etmeye çalışmaktır.

HAAK’ın çalışmaları neticesinde Derneğimiz, hukukçular eliyle yapılan hukuksuzlukların daha görünür hale geleceğini, bu kararlarda imzası bulunanların yeniden aslî vazife ve fonksiyonlarına dönme konusunda çalışmalarımızın bir îkaz anlamı taşıyacağını ümit etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CBJ YÖNETİM KURULU

HAAK başvurusu yapmak için tıklayınız

NOT: HAAK tarafından verilen kararlar için lütfen ziyaret ediniz: https://crossborderjurists.org/haak/

İlgili Gönderiler

HAAK BAŞVURUCU (61) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (61) KARARI

Kamu görevlisi olan Başvurucu, öğretmenlik mesleğinden ihracı sonrasında haksız olarak tutuklandığını belirterek, tutuklama kararlarında imzası bulunan hakim ve savcıların hukuki sorumluluklarının…
HAAK BAŞVURUCU (60) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (60) KARARI

Öğretmen olan Başvurucu, hukuksuz olarak tutuklandığını belirterek, tutukluluk ile ilgili kararlarını ve bu kararlarda imzası bulunan hakim ve/ya savcıların sorumluluklarının değerlendirilmesini…
HAAK BAŞVURUCU (59) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (59) KARARI

Kamu görevlisi olan başvurucu, hukuksuz olarak tutuklandığı iddiası ile yaptığı başvuru sonrasında, sunduğu belgeler incelenmiş, hukuksuz karar verdikleri tespit edilen yargı…