AİHM Kararları Bağlamında Yargı Birimlerinden Talepte Bulunulmasına Dair Dilekçe Örnekleri

AİHM Kararları Bağlamında Yargı Birimlerinden Talepte Bulunulmasına Dair Dilekçe Örnekleri

AİHM tarafından Türkiye aleyhine ihlal kararları önemli tespitler içermektedir. İhlal kararlarında tespit edilen hususlar, Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca benzer konumda bulunan mağdurlar açısından da sonuç doğurmalı ve yargı birimlerince verecekleri kararlarda gözönüne alınmalıdır.

Soruşturma veya kovuşturma aşamasında dosyası bulunan, ya da kararları kesinleşmiş olan ve hakları ihlal edilen mağdurların AİHM’in ihlal kararlarını görevli ve yetkili savcılık veya mahkemelere ibraz etmeleri ve bu bağlamda talepte bulunmaları, kararlardan bu birimleri haberdar etmeleri önemlidir.

Derneğimiz tarafından, haklarının ihlal edildiğini düşünen mağdurlara katkı sunmak, dilekçe hazırlama süreçlerine destek olmak düşüncesiyle örnek dilekçeler hazırlanmıştır.

Hazırlanan dilekçelerin kısa özetlerini aşağıda bulabilir ve ilgili bağlantıdan bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz.

LÜTFEN DİKKAT!

Kullanılması düşünülen dilekçeler örnek olarak hazırlanmış olup, kullanmak isteyen mağdur veya temsilcilerinin dilekçe içeriğinde ekleme veya çıkarma yapmak suretiyle kendi durumlarına uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede özellikle dosya numarası eklemeyi, gönderilecek yargı birimini doğru seçmeyi, dilekçe sonuna isim ve tarih numarası yazmayı lütfen unutmayınız.

Bu dilekçeleri aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

ÖRNEK DİLEKÇE-1:

AİHM Akgün /Türkiye kararında münhasıran bu örgüt tarafından kullanıldığı ve içeriğinin de suç teşkil ettiğinin başka delillerle ispatlanmaması halinde, salt Bylock uygulamasının indirilmiş olmasının tutuklanmaya gerekçe yapılamayacağına karar vermiştir. Yargılama dosyasında Bylock verileri aleyhine delil olarak kullanılan şüpheli/sanık/mahkumların, aşağıdaki dilekçe örneğini kullanarak yetkili ve görevli yargı mercii nezdinde talepte bulunması mümkündür.

ÖRNEK DİLEKÇE-2:

AİHM Yasin Özdemir-Türkiye kararında;
– Somut delillerle bir örgüt ile kişi arasındaki bağın ispatlanması gerektiğini,
– Cebir-Şiddet içermeyen eylem ve söylemlerin örgüt faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğini,
– AİHS ile korunan yasal ve rutin faaliyetlerin suçlama olarak kullanılamayacağını,
– Silahlı terör örgütünün var olduğunun kesinleşmiş yargı kararı ile tespit edilebileceğini ve bu karar sonrasında kişilerin suçlanabileceğini,
– Yürütme organı tarafından yapılan silahlı örgüt tespitine dayanarak kişilerin örgüt propagandası, örgüt üyeliği vs.gibi suçlarla itham edilemeyeceğini,
Belirtmiştir.

Bu çerçevede, Gülen Hareketi’nin Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından silahlı örgüt olarak kabul edildiğine dair verdiği ilk karar 26.9.2017 tarihlidir. Dolayısıyla bu tarih öncesinde, adli makamlar tarafından kişi ve kurumlara yöneltilen silahlı örgüt ile bağlantılı suçlamalar, AİHM kararı karşısında hukuki değerini yitirecektir.

Gülen Hareketi gönüllüsü olan veya yargılama makamları tarafından bu şekilde kabul edilen kişilerin aşağıdaki dilekçeyi yetkili ve görevli yargılama merciine sunmasında önemli menfaatleri bulunmaktadır.

ÖRNEK DİLEKÇE-3:

AİHM, 14.12.2021 tarihinde gazeteci Nazlı Ilıcak’ın başvurusunu karara bağladı ve ihlal kararı verdi.

AİHM kararında, legal bir kurumda çalışılmış olmasının, daha sonra örgüt üyeliği ile suçlanan kişilerle önceden yapılan telefon görüşme HTS kayıtlarının ve tartışılmasında toplumun menfaatil olan konulara ilişkin görüş beyan edilmesinin örgüt üyeliği suçlamasına delil olarak kullanılamayacağına hükmetmiştir.

İdari makamlar, savcı ve mahkemeler tarafından özellikle Gülen Hareketi’ne bağlı kurumlarda çalışma nedeniyle, Bank Asya’ya da hesabının bulunması hasebiyle veya başkalarıyla içeriği tespit edilemeyen telefon görüşmeleri gerekçe gösterilerek haklarında karar verilip haksızlığa uğradığını düşünenlerin hazırlanan bu dilekçeyi ilgili kuruma vermeleri ve AİHM gerekçesi doğrultusunda yeni karar tesis edilmesini istemelerinde hukuki yararları vardır.

İlgili Gönderiler

DANIŞTAY

DANIŞTAY

Eyyüp DEMİR (CBJ Üyesi, Hakim) 10 Mayıs’ta gelenek olduğu üzere Danıştay’ın Kuruluş yıldönümü kutlanacak. Tören düzenlenecek ve bu kapsamda bir sempozyum…
HAAK BAŞVURUCU (52) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (52) KARARI

Başvurucu, kamu görevlisi olarak çalışmakta iken darbe bahanesiyle ihraç edilip tutuklandığını belirterek hakkında verilen tutukluluk kararlarının ve kararlarda imzası bulunan yargı…
HAAK BAŞVURUCU (51) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (51) KARARI

Kamu görevlisi olan Başvurucu, 15 Temmuz sonrasında hukuksuz şekilde ihraç edilip Ankara Başsavcılığı tarafından soruşturulup tutuklandığını belirterek, tutukluluk sürecinde verilen kararların…