Hedeflerimiz

Cross Border Jurists

Hedeflerimiz

Bu hareketin oluşumunun temelinde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geçmişten de miras alarak yaşattığı, hiç bir dönemde yok olmayan ancak son yıllarda daha görünür hale gelen, tarihi süreç içerisinde ırk, inanç, dil ve ideoloji temelli geniş/ağır mağduriyetlere neden olan ve 15 Temmuz 2016 sonrasında gerçekleştirilen Anayasal ve Yasal düzenlemeler ile yürütme ve yargının işbirliğiyle “kurumsallaşan” hukuksuzlukların hem tanığı hem de mağduru olan hukukçu kökenli (mevcut ve muhtemel) üyelerin mücadele isteği, azmi ve sorumluluğu yer almaktadır.

Bu Hareketin temel amacı evrensel kabul gören ve geri dönülmesi olanaksız temel hak ve özgürlüklerin (öncelikle ve acilen) başta Türkiye olmak üzere tüm ülke ve toplumlarda gelişmesine katkı sunmaktır.

Türkiye merkezli olarak ortaya çıkan ve başta Türkiye halklarını oluşturan unsurlar olmak üzere tüm bölge halkını doğrudan etkileyip sonrasında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke ve insanların güvenliğini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen hukuksuzluklara dikkat çekilmesi; bu hukuksuzlukların kendisinin ve görmezden gelen Türk ve Batı menşe’li kişi ve kurumların ve dünya çapında ilgili kişi ve kurumlara duyurulması önemlidir.

Bu alanda saygıdeğer birçok kişi ve kurum tarafından değerli çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir. Bu mücadelede hukukçular bu güne kadar kamuoyuna deklare edilmemiş çok önemli işlem ve kararlara imza atmış olsalar da, örgütlü olarak görünür olmadıkları acı bir gerçektir. Diğer yandan bireysel çabaların yeterince ve etkili sonuç doğurmadığı tecrübelerle sabittir.

Yapılan haksızlıkları duyurma konusunda hukukçuların uğradıkları mağduriyet, ulaşabilecekleri kişi ve kurumların çeşitliliğinin ve sayısının fazlalığı, yaşananları yazılı ve sözlü olarak ortaya koyma konusundaki potansiyelleri ve ortaya koyacakları mücadelenin etkisi göz önüne alındığında, hukukçuların örgütlü olarak bir mücadele ortaya koymaları ahlaki ve hukuki mecburiyettir.

Hareketin temel faaliyetleri, yaşanılan her türlü hukuksuzluğu mağdurunun sahip olduğu tüm aidiyetleri bir kenara bırakarak duyurmayı, belgelemeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlayan her türlü yazılı, sözlü ve görsel araçları ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bu araçların ulusal ve uluslararası düzeyde etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Bu Hareketin temel amacı evrensel kabul gören ve geri dönülmesi olanaksız temel hak ve özgürlüklerin (öncelikle ve acilen) başta Türkiye olmak üzere tüm ülke ve toplumlarda gelişmesine katkı sunmaktır.

Türkiye merkezli olarak ortaya çıkan ve başta Türkiye halklarını oluşturan unsurlar olmak üzere tüm bölge halkını doğrudan etkileyip sonrasında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke ve insanların güvenliğini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen hukuksuzluklara dikkat çekilmesi; bu hukuksuzlukların kendisinin ve görmezden gelen Türk ve Batı menşe’li kişi ve kurumların ve dünya çapında ilgili kişi ve kurumlara duyurulması önemlidir.

Bu alanda saygıdeğer birçok kişi ve kurum tarafından değerli çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir. Bu mücadelede hukukçular bu güne kadar kamuoyuna deklare edilmemiş çok önemli işlem ve kararlara imza atmış olsalar da, örgütlü olarak görünür olmadıkları acı bir gerçektir. Diğer yandan bireysel çabaların yeterince ve etkili sonuç doğurmadığı tecrübelerle sabittir.

Yapılan haksızlıkları duyurma konusunda hukukçuların uğradıkları mağduriyet, ulaşabilecekleri kişi ve kurumların çeşitliliğinin ve sayısının fazlalığı, yaşananları yazılı ve sözlü olarak ortaya koyma konusundaki potansiyelleri ve ortaya koyacakları mücadelenin etkisi göz önüne alındığında, hukukçuların örgütlü olarak bir mücadele ortaya koymaları ahlaki ve hukuki mecburiyettir.

Hareketin temel faaliyetleri, yaşanılan her türlü hukuksuzluğu mağdurunun sahip olduğu tüm aidiyetleri bir kenara bırakarak duyurmayı, belgelemeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlayan her türlü yazılı, sözlü ve görsel araçları ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bu araçların ulusal ve uluslararası düzeyde etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

CrossBorderJurists